ENGLISH


Wednesday, 13. November 2019.

Potpisan sporazum sa JA Serbia

Posted by on jan 4, 2013

U Beogradu je 26.11.2012.godine potpisan sporazum o saradnji između organizacije Dostignuća mladih u Srbiji i Socio-ekonomskog centra Crne Gore. Pomenute organizacije sarađivaće na sprovođenju projekta „Poslovni izazov zapadnog Balkana”.

Read More