U Beogradu je 26.11.2012.godine potpisan sporazum o saradnji između organizacije Dostignuća mladih u Srbiji i Socio-ekonomskog centra Crne Gore. Pomenute organizacije sarađivaće na sprovođenju projekta „Poslovni izazov zapadnog Balkana”.