OBRAZOVANJE

 

Obrazovanje i obuka su važni procesi u razvoju pojedinca i društva u cjelini. Sistem obrazovanja i obuke kojni se zasniva kvalitetu, pravednosti i dostupnosti, doprinosi ličnom i profesionalnom razvoju pojedinca i grupe, kao i razvoju generalnog obrazovnog nivoa društva, unapređenju kompetencija radne snage, većoj proizvodnji naučnih i tehničkih inovacija, ekonomskom razvoju, povećanju zaposlenosti i socijalne uključenosti građana, smanjenju pritiska na sistem socijalne zaštite i jačanju demokratske svijesti društva. SECMNE je naročito posvećen sljedećim oblastima:- Prevencija ranog napuštanja školovanja- Cjeloživotno učenje i obrazovanje za preduzetništvo- Mobilnost i migracije u obrazovanju – Saradnja između obrazovanja, nauke i biznisa.

 

 

 

ZAPOŠLJAVANJE

 

Zapošljavanje je jedan od najznačajnijih indikatora socio-ekonomske pozicije građana i  istovremeno predstavlja jedan od najvećih izazova javne politike u zemljama Zapadnog  Balkana. Tržišta rada u regionu su u dugoročnoj krizi i njihovi ključni indikatori su među  najlošijima u Evropi. Od početka svetske ekonomske krize, ovi indikatori su se dodatno  pogoršali naročito kod mladih, žena i drugih ranjivih grupa na tržištu rada. SECMNE je naročito posvećen sledećim oblastima:- Preduzetništvo – Mladi i žene na tržištu rada- Mobilnost radne snage i ekonomske migracije- Sindikati i socijalni dijalog.